Executive Management

Stefan Matz / HWF

Stefan Matz
Director International Business
Phone:+49 40/ 227019-14
Fax: +49 40/ 227019-59
stefan.matz(at)hwf-hamburg.de

U. Stammer / HWF

Uta Stammer
Director Local Business/ Service for SME
Phone: +49 40/ 227019-39
Fax: +49 40/ 227019-13
uta.stammer(at)hwf-hamburg.de

A. Köpke / HWF

Andreas Köpke
Director Marketing, Communications & Strategy
Phone: +49 40/ 227019-23
Fax: +49 40/ 227019-65
andreas.koepke(at)hwf-hamburg.de

International & Local Business